Kiedy zostaną wypłacone moje nagrody pieniężne?
Home > PL > Kiedy zostaną wypłacone moje nagrody pieniężne?

Kiedy zostaną wypłacone moje nagrody pieniężne?

Twoje nagrody zostaną przyznane automatycznie wolne od podatku , w pierwszym tygodniu nowego miesiąca , automatycznie na twoim koncie bankowym .

Wypłata środków pieniężnych:

Twoje saldo zostaje podliczone w każdy pierwszy tydzień nowego miesiąca i przeniesione na konto bankowe, jeżeli jest ustawione na "wypłata saldo". Jest jeden wyjątek, jest to jeżeli twoje saldo jest mniejsze niż € 10,- wówczas saldo pozostaje, do kolejnego miesiąca gry.